طراحی لوگو گالری صدف

گالری صدف لوگویی منیمال نیاز داشتند که نام برند در کنار نمادی نشان داده شود.
برای این مجموعه از ابتدای نام برند و نمادی از صدف استفاده کردیم که در کنار یکدیگر یک آویز زینتی دیده شوند.
انتخاب رنگ سازمانی این مجموعه با توجه به سلایق کارفرما و فرهنگ و اصالت کشور، سبز تیره و کرم در نظر گرفته شد.