لوگو برند Etoile

 طراحی تلفیقی از نماد شیرینی و ستاره که مختص به یک مجموعه شیرینی و بیکری فرانسوی می باشد.