جلب نظر مخاطب

عکاسی از محصول هر تصویری از یک کالا برای فروش است. این تصاویر که به عنوان عکاسی تجاری نیز شناخته می شوند، برای ترغیب خریداران به خرید محصولات عکاسی و طراحی شده اند. آنها دارای جزئیات و ویژگی های محصول هستند. ایده این است که خریداران بالقوه تصور کاملی از محصول داشته باشن.
زمانی که یک شرکت می خواهد محصول یا خدماتی را به صورت تاثیرگذار به نمایش بگذارد، از عکاسی تبلیغاتی برای رسیدن به این هدف استفاده می کند. این نوع عکاسی متکی بر خلق تصاویری است که از نظر بصری برای مخاطبان محرک باشد، به این امید که بر روی خرید تأثیر بگذارد
با رسیدن بیشتر عکس های تبلیغاتی به پلتفرم های دیجیتال، این تصاویر پتانسیل دسترسی به میلیون ها نفر در سراسر جهان را دارند. این نه تنها می تواند به افزایش فروش کمک کند، بلکه تصویری که در فضای مجازی پخش می شود می تواند توجه قابل توجهی را به برند جلب کند.