لوگو تصویری

انعکاس مزایای برند!

لوگو یک نماد گرافیکی به راحتی قابل تشخیص است که یک شرکت، یک محصول تجاری یا هر نهاد دولتی یا خصوصی را مشخص می کند. این یکی از راه‌های متمایز کردن یک برند در دنیای رقابتی، پر از عناصر گرافیکی است که هر روز سعی می‌کنند توجه ما را به خود جلب کنند. لوگو معمولاً ترکیبی از تایپوگرافی ها، گرافیک ها / نمادها و رنگ ها است. این یک عنصر گرافیکی است که بخشی از هویت بصری یک برند است.
نام تجاری برند باید منعکس کننده مزایای برند باشد و از طرفی تکراری نبوده و برای مخاطب تازگی داشته باشد.زاپیدا کافه ارگانیک و باشگاه است.در طراحی لوگو آنها هم از طرحی نزدیک به محیط یک کافه و هم چنین حرف <<Z>> که ابتدای نام آنهاست در وسط لوگو استفاده کرده ایم تا کاملا هدف مجموعه را بتواند به ببیننده منتقل کند.