طراحی لوگو کوکتا

مجموعه کوکتا در حوضه طراحی لباس سر آشپزها فعالیت دارد. در طراحی لوگو این برند از حرف C که ابتدای نام خود برند بوده است استفاده کرده ایم. هم چنین حرف T را به گونه ای پیاده کرده ایم که نشان دهنده ی بخش فوقانی لباس ها هم باشد! ( همان طور که در تصویر بالا هم نشان داده ایم)