طراحی لوگو هودج لجستیک

هودج در قدیم به فیلهایی میگفتند که حمل و نقل انجام میدادن در طراحی لوگوهای این مجموعه سعی کردیم تمامی مواردی که به فعالیت و قدمت برند مربوط میشن رو بکار بگیریم. با  انتخاب رنگهای درست احساسی که درصدد القای آن به مخاطب هستیم برانگیخته می شن.تغییر احساسات میتونه باعث درگیری ذهنی مخاطب بشه.