طراحی لوگو برند گوتن

طراحی این برند در زمینه پوشاک بوده و تلفیقی از نماد و لوگو تایپ می باشد.