2022-09-29

عکاسی

عکاسی و قدرت آن  عکس‌ها این قدرت را دارند که داستان بگویند، احساسات را درگیر کنند، و الهام بخش باشند بدون استفاده از حتی یک کلمه. […]
2018-07-26

مفهوم پنهانی رنگ ها

[vc_row][vc_column][vc_column_text el_id=”تعاعاغعلفب5قیث4سصسفغاعتد”] مقدمه ای بر مفهوم پنهانی رنگ ها  اگر بخواهید در تبلیغاتتان از رنگ استفاده کنید ، باید بدانید که رنگ ترفندی برای جلب توجه […]
2018-07-26

عناوین چشمگیر در تبلیغات چه مواردی هستند ؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]عنوان مهم ترین عامل نوشته ی تبلبغاتی است. آلبرت لاسکر پدر تبلیغات مدرن گفت : عنوان، 90 درصد تاثیر یک آگهی محسوب می شود. بیشتر آگهی […]