2021-08-30

تاریخچه برند رولکس دست ساز!

رولکس خب ، بی مقدمه میریم سر لوکس بودن رولکس وقتی که اسم رولکس و میشنویم قطعا یاد یه مرد متشخص با ساعت گرون , یا […]
2021-08-23

هرمس یک زین ساز اسب!

تیری هرمس در کجا متولد شد ؟ تیری هرمس در کرفلد آلمان از پدری فرانسوی و مادری آلمانی متولد شد. خانواده در سال 1828 به فرانسه […]
2021-07-22

خلاقیت ریشه وجودی در شما

خلاقیت در وجود همه ما وجود دارد ؟ خلاقیت در وجود همه ی ما وجود دارد درواقع خلاقیت در وجود همه ما نهادینه شده است خلاقیت […]