2023-09-20

برای چاپ بگشاپ از مقوای پشت طوسی استفاده نکنیم.

مقوا پشت طوسی  مقواهای پشت طوسی جز مقواهای در دسته کارتن ها قرار میگیرند و معمولا گرماز بالایی دارند.  معمولا مقواهای پشت طوسی از دو لایه […]