2020-10-07

خلاقیت در تجارت

روانشناسی تبلیغات همانگونه که یکی از بازاریابان در دهه شوونیستی 1960 اظهار داشت : مصرف کننده یک فرد ابله نیست. او همسر شماست. زنان ما، شوهران ما، فرزندان […]
2018-08-09

1001 راه تبلیغاتی

  برنامه ریزی تبلیغات برنامه ریزی کلید موفقیت در تبلیغات است. آگهی های ما در هر اندازه باید بر اساس اصول ساده ی ارزیابی شرایط و […]
2018-07-26

مفهوم پنهانی رنگ ها

[vc_row][vc_column][vc_column_text el_id=”تعاعاغعلفب5قیث4سصسفغاعتد”] مقدمه ای بر مفهوم پنهانی رنگ ها  اگر بخواهید در تبلیغاتتان از رنگ استفاده کنید ، باید بدانید که رنگ ترفندی برای جلب توجه […]