تبلیغات_تجاری

2020-10-07

خلاقیت در تجارت

روانشناسی تبلیغات همانگونه که یکی از بازاریابان در دهه شوونیستی 1960 اظهار داشت : مصرف کننده یک فرد ابله نیست. او همسر شماست. زنان ما، شوهران ما، فرزندان […]
2018-08-09

1001 راه تبلیغاتی

  برنامه ریزی تبلیغات برنامه ریزی کلید موفقیت در تبلیغات است. آگهی های ما در هر اندازه باید بر اساس اصول ساده ی ارزیابی شرایط و […]