2021-08-23

هرمس یک زین ساز اسب!

تیری هرمس در کجا متولد شد ؟ تیری هرمس در کرفلد آلمان از پدری فرانسوی و مادری آلمانی متولد شد. خانواده در سال 1828 به فرانسه […]